ทำเลที่ตั้ง
ใกล้ศูนย์กลางการขนส่ง

นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ
อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจของเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน

 • เป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่สำคัญถึง 3 แนว เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคที่ครบครัน สำหรับการทำธุรกิจ
 • มี 2 ท่าเรือใหญ่ เชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
 • มีสนามบินนานาชาติ 6 แห่ง
 • มีทางหลวงมากกว่า 10 สาย ที่เชื่อมประเทศไทยเข้ากับประเทศ
  เพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ

รับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนที่มากกว่า

 • เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสำหรับภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
 • เชื่อมต่อระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ สนามบิน, ท่าเรือน้ำลึก, รถไฟความเร็วสูงและทางหลวงมอเตอร์เวย์
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศไทย

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

 • เชื่อมต่อทางหลวง หมายเลข 3245 หมายเลข 344 หมายเลข 331
  และมอเตอร์เวย์หมายเลข 7
 • ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง เพียง 68 กิโลเมตรเท่านั้น
 • ง่ายต่อการเดินทางสู่ศูนย์กลางการขนส่ง เช่น ท่าเรือมาบตาพุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภาและสถานีรถไฟความเร็วสูง
 • ลดต้นทุนด้านการขนส่ง