บริการครบวงจร
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการของเรา

ศูนย์การบริการลูกค้า

ทีมช่วยเหลือลูกค้าของเรามีความพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

การให้บริการด้านธุรกิจและการลงทุน

ให้บริการทางธุรกิจ เช่น พื้นที่สำนักงานชั่วคราว ประกันด้านการลงทุนต่างประเทศ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจและการค้า เป็นต้น

บริการตัวแทนจัดหางาน

เราเสนอบริการด้านทรัพยากรบุคคล สำหรับ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและทักษะฝีมือแรงงาน

การให้บริการด้านลงทะเบียน

บริการสอบ-ถาม ให้คำปรึกษา และดูแลในเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียน

บริการให้เช่าอุปกรณ์

มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านการก่อสร้าง

บริการให้ความช่วยเหลือในการจัดเรียงการออกแบบ การประมูล
การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตการยอมรับจากโรงงานและ
ใบอนุญาตอื่น ๆ

บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักสำหรับพนักงานในอพาร์ตเมนต์ และบริการอาหารจีนเพื่อความสะดวก

การให้บริการอื่นๆ

การจัดการของระบบบำบัดน้ำเสีย

"เรามีบริการพิเศษเพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณ ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธุรกิจของคุณให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว"